Stap 1

Waarom effectiever wiskunde oefenen?

Heeft ons wiskundeonderwijs iets als ‘breingraven’ nodig?

Je leest hieronder wat de aanleiding is voor deze website.

10 min. lees- en werktijd

Wat onderzoek leert

Recente peilingsproeven (Vlaams peilingsonderzoek eindtermen wiskunde 2016 in het 6e leerjaar en internationale TIMSS-peiling 2019 in het 4e leerjaar) tonen aan dat de wiskundeprestaties van leerlingen in de basisschool erop achteruit gaan. 

Ontdek meer over de resultaten van de TIMSS-peiling 2019 voor wiskunde in deze clip.

Placeholder

Inzicht

Aan wiskundelessen wordt traditioneel veel onderwijstijd besteed. Het antwoord op de dalende scores uit de peilingen ligt dus niet noodzakelijk bij ‘meer tijd voor wiskundeles’. We zullen wel op zoek moeten gaan naar manieren om effectiever te oefenen, zowel op basisbegrippen en standaardmethodes als op toepassingen.

Aan de slag in de klas

Is wiskundig breingraven iets voor jou? Doe de test hieronder!

Uit de TIMSS-peiling zijn nog opvallende zaken te halen. Wist je bijvoorbeeld dat 33% van de Vlaamse leerlingen aangeeft wiskunde ‘heel erg leuk te vinden’? En dat jongens in de TIMSS-peiling wiskunde beter scoren dan meisjes?

Verder snuisteren? Het verslag van de TIMSS-peiling is te vinden op de website van het departement onderwijs.

ID: block_61afcde970937