Over dit project

TIMSS 2019 – De cijfers voorbij…

Naar aanleiding van de TIMSS-peiling 2019 startten we met deze website om scholen te ondersteunen in hun voortdurend streven naar goed wiskunde-onderwijs. We vertrekken van wat de TIMSS-peiling ons leert en reiken op basis van literatuur en good practices tips en materialen aan om het eigen onderwijs te versterken. Belangrijk hierbij om te beseffen is dat TIMSS geen verklarend onderzoek is. Het toont louter trends. Het is dus ongetwijfeld een samenspel van heel wat factoren dat zorgt voor de huidige resultaten.

Partners

Het materiaal kwam tot stand in het kader van de maatschappelijke valorisatie TIMSS-2019 in opdracht van het departement Onderwijs, en in samenwerking met Universiteit Antwerpen.

Een tweeluik

Zowel voor wetenschappen als voor wiskunde werd materiaal ontwikkeld – naast de website ‘wiskundigbreingraven.be’ is er ook de website ‘wijswetenschapsonderwijs.be’ die het project voor wetenschappen ondersteunt.

De beide projecten in een notendop

  • De Man, L., & Van den Brande, M. (2018). Over schoolboeken en leermiddelen: sleutels voor onderwijskwaliteit?. Politeia.
  • Dirksen, G., De Boer, M., & Müller, H. (2014). Breindidactiek: helpen leren met breinkennis: inclusief 50 voorbeelden van docenten. Synaps.
  • Haesen, S. e.a. (2015). Grenzen verleggen: Probleemoplossend en wiskundig denken in de lagere school. Sine Qua Pod.
  • Kirschner, P. A., Claessens, L., & Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen: inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. Ten Brink.
  • Schmeier, M. (2017). Effectief rekenonderwijs op de basisschool. Pelckmans Pro.
  • Surma, T., Sluijsmans, D., Vanhoyweghen, K., Camp, G., Muijs, D., & Kirschner, P. A. (2019). Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Ten Brink.

ID: block_61b20c266f28f

Voor opmerkingen en suggesties kan je contact opnemen met Eline Govaert via  eline.govaert@arteveldehs.be.