Disclaimer, Cookies & Privacy policy

Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Deze wettelijke bepalingen hebben betrekking op alle websites van Arteveldehogeschool. Je mag de informatie op websites van Arteveldehogeschool gebruiken als je je houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Arteveldehogeschool kan deze voorwaarden, het cookiebeleid en het privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging wijzigen.

Deze website is eigendom van Arteveldehogeschool, Hoogpoort 15, 9000 Gent. Bij vragen over de hier volgende wettelijke bepalingen kan je een email sturen naar info@arteveldehs.be of bellen naar + 32 9 234 90 00.

Intellectuele eigendomsrechten

Arteveldehogeschool behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Arteveldehogeschool wil je zo nauwkeurig en volledig mogelijk informeren. Hoewel we alles in het werkt stellen om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen leveren, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie (inclusief hyperlinks).

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via info@arteveldehs.be.

Arteveldehogeschool geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je één van onze websites bezoekt. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website samenwerken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een toestel identificeren.

Wie plaatst deze cookies?

Arteveldehogeschool maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Eerstepartijcookies: dit zijn noodzakelijke technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren, bijvoorbeeld door het bijhouden van je taalinstellingen of formuliervoorkeuren.
 • Derdepartijcookies: deze cookies worden beheerd en geplaatst door een derde partij tijdens je bezoek aan een Arteveldehogeschool website.
  • Google Analytics: wij raadplegen de gebruikersstatistieken van onze website via Google Analytics. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt. Via deze tracking cookies kunnen wij nagaan hoeveel bezoekers onze website bezoeken en bepaalde demografische gegevens verzamelen. Deze statistieken geven ons inzicht in het gebruik van onze website en stellen ons in staat deze te verbeteren voor de eindgebruiker.
  • Advertentiecookies: derde partijen zoals Facebook kunnen cookies plaatsen op Arteveldehogeschool websites zodat er gebruik gemaakt kan worden van hun advertentiediensten. Op basis hiervan kunnen wij je aangepaste advertenties tonen op deze  platformen, die afgestemd zijn op je leeftijd/regio/interesse… Hiervoor verwijzen wij naar het privacybeleid van deze partijen.

Hoelang  blijven deze cookies actief?

Deze cookies blijven afhankelijk van hun karakter ofwel tijdelijk opgeslagen in je browser (sessiecookies), ofwel permanent (hetzij tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe cookie deze overschrijft of je jouw cookies zelf verwijdert via je browserinstellingen).

Hoe schakel ik het gebruik van cookies uit?

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en om je bezoek op onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden je daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in je browser.

Indien je dit liever niet wenst, kan je de cookies permanent of tijdelijk uitschakelen via het optiebeheer van je internetbrowser.

Privacybeleid

Arteveldehogeschool vzw – ondernemingsnummer 0474.120.360, met zetel te Hoogpoort 15, 9000, Gent – verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

De rechtspersoon Arteveldehogeschool is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens staat onder toezicht van de GDPR-stuurgroep en de Data Protection Officer van Arteveldehogeschool.

 • Met deze privacyverklaring willen wij jou op een heldere en transparante manier informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, hoe wij hiermee omgaan en wat jouw rechten zijn. De privacyverklaring is op jou van toepassing als je op een manier verbonden bent aan onze instelling, maar ook als je bijvoorbeeld persoonsgegevens achterlaat bij een bezoek aan onze website.
 • In ons cookiebeleid kan je alle informatie terugvinden over hoe we omgaan met geanonimseerde gebruikersdata wanneer je onze website bezoekt. 

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de afgesproken finaliteit. Ze worden niet meegedeeld aan derden, behalve wanneer je hiertoe zelf instemde via een actieve toestemming of wanneer de wet ons daartoe verplicht. 

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Welke persoonsgegevens we van je verwerken, is afhankelijk van de rol die je inneemt in onze organisatie. Lees meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens afhankelijk van jouw rol via onderstaande linken:

Hoe zorgen we ervoor dat jouw gegevens bij ons beveiligd zijn?

Wij stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens te beveiligen door te werken aan een algemeen informatieveiligheids- en toegangsbeveiligingsbeleid. De toegang tot gegevens en/of functionaliteiten worden beperkt tot degenen die daartoe bevoegd zijn. Daarnaast maken wij gebruik van firewalls, zorgen we ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige server wordt opgeslagen en beschermen we elk paswoord door encryptietechnologie.

Wij engageren ons ertoe om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met derde partijen waarin duidelijke afspraken worden gemaakt ter bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Binnen Arteveldehogeschool is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de individuele verantwoordelijkheid van elke participant. In het kader hiervan geldt er een gedragscode waarin een aantal principes worden uiteengezet waartoe iedereen gehouden is om deze na te leven. Deze gedragscode is binnenkort hier raadpleegbaar.  

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je hebt het recht om:

 • informatie te vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • deze te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn
 • jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (voor zover dit wettelijk toegestaan is)

Om deze rechten uit te oefenen, kan je ons altijd contacteren via het e-mailadres servicedesk@arteveldehs.be.

Bij wie kan je terecht met vragen of een klacht? 

Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via servicedesk@arteveldehs.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met ons Data Protection Officer op dpo@arteveldehs.be.

Arteveldehogeschool behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Gewijzigde versies zullen telkens op deze pagina terug te vinden zijn.