Hoeveel dagen telt dit schooljaar? (van 1 september tot en met 30 juni)

Extra informatie

  • Bespreek de werkwijze van de leerlingen. Hebben ze het aantal dagen in een jaar verminderd met het aantal dagen in juli en augustus? Of hebben ze het aantal dagen van de ‘schoolmaanden’ systematisch opgeteld? Hebben ze rekening gehouden met een eventueel schrikkeljaar?
  • Uiteraard zijn dit niet allemaal dagen waarop kinderen naar school gaan. Bespreek met de leerlingen (of geef als opdracht voor sterke rekenaars) hoe je makkelijk een schatting zou kunnen maken van het aantal effectieve schooldagen. Zo zou je ongeveer 2/7 van dit aantal eraf kunnen trekken voor de weekends, 30 dagen voor de vakanties, en nog tussen de 5 en de 10 extra verlofdagen.