Op de foto zie je de snelheidsbeperking op de Nederlandse snelwegen.

Sjoerd rijdt rond 20u ‘s avonds aan de maximale snelheid gedurende 20 minuten van Dordrecht naar Breda. De volgende middag doet hij hetzelfde traject terug, opnieuw aan de maximum snelheid.

Hij is nu … minuten langer/minder lang onderweg dan de vorige avond.

Bron afbeelding:  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200901_00173848

Extra informatie

  • Een mogelijkheid is om eerst de afstand (40 km) te berekenen, en dan de nodige tijd om deze afstand aan 100 km/h af te leggen. Besteed aandacht aan het stapsgewijs noteren van deze redenering.
  • Mogelijk hebben sommige leerlingen ook gewerkt met de omgekeerd evenredigheid tussen snelheid en tijd in deze situatie.

  • Vraag naar de maximum snelheid op Belgische snelwegen. Ga eventueel in op de keuze van de Nederlandse overheid om de snelheid te verlagen (voornamelijk milieuredenen, bij een lagere snelheid is het brandstofverbruik, en dus ook de uitstoot lager).
  • Besteed aandacht aan de heuristiek ‘het probleem opsplitsen in deelproblemen’.