Op de foto zie je welke kaarten elke speler verzameld heeft in het spel. Op elke kaart staat in het groot de waarde aangegeven. De speler met de hoogste score wint.

Wie wint? Hoeveel is het verschil tussen beide spelers?

Extra informatie

  • Laat leerlingen verwoorden hoe ze handig gerekend hebben door gebruik te maken van de tafels.
  • Laat leerlingen bij elkaar bekijken hoe en welke tussenstappen ze genoteerd hebben, hoe ze bijgehouden hebben welke kaarten ze al meegeteld hebben.
  • Geef geregeld dergelijke opgave (bv. met speelkaarten) om te oefenen op vlot rekenen tot 100.