Probeer met de geworpen cijfers zo dicht mogelijk bij het getal 41 te geraken!

Je gebruikt elk van de 4 cijfers juist één keer.

Je mag optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Extra informatie

Maak een analoge opgave:

  • Kies een ‘doelgetal’ tussen 0 en 80.
  • Gooi met 4 dobbelstenen. Je kan dit ook simuleren bv. via de website: https://dobbelsteen.virtuworld.net/
  • Geef leerlingen 2 minuten om met de vier getallen van de dobbelstenen een berekening te maken die het doelgetal zo dicht mogelijk benadert. De vier getallen moeten elk 1x gebruikt worden. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen zijn toegelaten. Leerlingen noteren de bewerking op een correcte manier, dus evt. via het gebruik van haakjes of tussenstappen.
  • Vergelijk na 2 minuten de verschillende berekeningen en uitkomsten. Besteed ook aandacht aan de notatie.

 

  • Voorbeeld bij de foto: het doelgetal is 41, de drie dobbelstenen geven 1, 3, 3 en 5 aan. Enkele mogelijkheden zijn dan:

(3 + 5) x (1 + 3) = 32

(3+3+1) x 5 = 35

(3 + 3) x (1 + 5) = 36

1 x 3 x 3 x 5 = 45

(3 x 3 x 5) – 1 = 44