Deze verpakking bevat 3 kg waspoeder. Volgens de doos is dit genoeg voor 40 wasbeurten. Hoeveel waspoeder rekent men hier gemiddeld per beurt?

Extra informatie

Tip: pas de opgave aan met een meegebrachte doos of fles wasmiddel. Op de verpakking staat geregeld ook het verbruik per beurt aangegeven, hiermee kan je dan laten controleren.

  • Laat verwoorden dat je eerst moet herleiden om makkelijk te rekenen. Laat leerlingen de gebruikte rekenmethodes verwoorden en vergelijken (bv. 3 kg = 3000 gram; 3000 : 40 = 300 : 4 = 150 : 2 = 75).
  • Vergelijk het resultaat met gekende referentiematen, laat eventueel eens 75 gram waspoeder afmeten.