Het eerste album van Suske en Wiske verscheen in 1945. Er zijn op dit moment al 394 strips van Suske en Wiske uitgegeven. Een album telt altijd 24 pagina’s. Hoeveel pagina’s tellen alle albums van Suske en Wiske samen?

Extra informatie

Pas aan het huidige aantal albums van Suske en Wiske aan. Werk eventueel een analoog vraagstuk uit met een reeks die populair is in de klas.

  • Zeg vooraf niet of leerlingen moeten cijferen of hoofdrekenen, bespreek nadien de verschillende keuzes.
  • Geef snelle rekenaars de vraag hoe ze kunnen te weten komen hoe hoog de stapel van alle albums van Suske en Wiske samen zou zijn. Bespreek de werkwijze. Handig is om bv. te meten hoe hoog een stapel van 10 albums is (4 cm) en dan schattend te rekenen (40 x 4 cm = 160 cm = 1,6 m).