Bekijk de affiche van ‘Vinnig Vlaanderen’.

De omtrek van de aarde is 40 000 km. Welk deel van de aardomtrek stapte oma al af?

Reken ongeveer!

Extra informatie

  • Mogelijke oplossingsmethode:
    • Oma stapte 18 jaar.
    • Schatting van gestapte kilometers: 18 x 365 x 5 = 90 x 365; we  benaderen dit door 100 x 350 = 35 000
    • 35 000 / 40 000 = 7/8