Dit bordje hangt in de lift. Welk gewicht neemt men hier ongeveer voor één persoon?

Extra informatie

Pas de context aan als de school over een lift beschikt.

  • Laat leerlingen verwoorden waarom we hier schattend gaan rekenen (het antwoord wordt niet precies gevraagd; het is ook niet zinvol om het precies te weten want niet iedereen weegt evenveel).
  • Laat leerlingen verwoorden wat je goed moet kunnen om hier handig te rekenen (de tafels, zo zien we snel dat 640 wel deelbaar is door 8).