In onze klas zijn op dit moment 15 leerlingen 9 jaar oud, 7 leerlingen zijn 10 jaar oud en 2 leerlingen zijn 11 jaar oud. De juf is 46 jaar. Hoe oud zijn we samen?

Extra informatie

Pas de gegevens aan de eigen klascontext aan.

  • Besteed aandacht aan het weergeven van de gegevens, plaats de gegevens eventueel in een tabel – in deze tabel zou je ook de berekeningen kunnen aanvullen, bijvoorbeeld:

  • Ga in op de manier waarop leerlingen de tussenuitkomsten overzichtelijk genoteerd hebben. Bekijk ook samen hoe de tussenresultaten handig kunnen samengenomen worden.
  • Geef vluggerds de extra vraag ‘Hoeveel eeuw zijn we samen?’