Ik woon op 16 km van de school. Hoeveel km leg ik in een gewone schoolweek af van en naar school?

Extra informatie

Tip: Je kan dit vraagstuk met de afstand school-thuis van jezelf of van een aantal leerlingen laten doen.

  • Merk op: het eenvoudigste is hier om 16 x 10 te berekenen (in de plaats van 32 x 5).
  • Gebruik referentiematen om het resultaat te interpreteren. In het voorbeeld komt het op een afstand van 160 km, vergelijk dit met een afstand die leerlingen kennen.
  • Tip: je kan verder bouwen op deze opgave door deze afstand voor elke leerling te laten berekenen en dan te kijken hoeveel km je klas in totaal in een week aflegt voor het schoolverkeer.