In Antwerpen wordt jaarlijks de loopwedstrijd ’10 miles’ georganiseerd.

Mile is een Engelse lengtemaat. 1 mile is 1609,344 m.

Hoe lang is deze wedstrijd? Rond af tot op 1 km.

Bron afbeelding: https://www.sport.be/antwerp10miles/nl/info/

Extra informatie

  • Bespreek het afronden. (Eén mijl = 1,6 km; de wedstrijd is dus 16 km.)
  • Bespreek in functie van referentiematen. Verwijs naar de referentiemaat voor 1 km. Hoe lang zou je over het traject van 10 miles doen al wandelend? (gemiddelde wandelsnelheid 5 km/h) Hoe lang zou je over dit traject doen al fietsend? (bv. aan 15 km/h) Loopsnelheid is natuurlijk relatief, je zou met een gemiddelde van 10 km/h kunnen werken.
  • Bespreek welke wiskundige vaardigheden nodig zijn om deze opgave aan te pakken (1 km = 1000 m, vermenigvuldigen met 10, afronden).
  • Geef achtergrondinfo. Mijl wordt als lengtemaat nog gebruikt in o.a. de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk (in plaats van km).