Een suikerklontje is 4 gram suiker. Hoeveel suikerklontjes zitten in 1 liter cola?

Extra informatie

  • Besteed aandacht aan stapsgewijze oplossingsmethode:

> 1l = 1000 ml, dus 1 l bevat 106 gram suiker

> 106 : 4 = (100 : 4) + (6 : 4) = 25 + 1,5 = 26,5 (hierop kan je eventueel de afrondingsregel laten toepassen.

  • Daag leerlingen uit hun oplossingsmethode netjes te noteren, zodat anderen duidelijk zien welke tussenstappen ze genomen hebben.
  • Laat leerlingen verwoorden welke wiskundige kennis en vaardigheden ze nodig hadden voor deze opgave (verband ml en l, handig hoofdrekenen, aflezen tabel).
  • Tip: laat leerlingen op basis van voedingswaardetabel op de verpakking ook berekenen hoeveel suikerklontjes er zitten in hun favoriete soort koeken, of bv. in één brikje of blikje frisdrank.
  • Sta stil bij de info uit de voedingswaardetabel.