Om te weten hoeveel borstvoeding een baby gedronken heeft wordt de baby soms voor en na het drinken gewogen.

Baby Sem weegt voor het drinken 3,970 kg. Na het drinken weegt hij 4,045 kg.

Hoeveel gram melk heeft Sem gedronken?

Extra informatie

  • Bespreek of leerlingen voor hoofdrekenen of voor cijferen gekozen hebben.
  • Bespreek op welke manier de leerlingen dit makkelijk kunnen uitrekenen. Het aanvullend optellen (0,030 bijvoegen tot 4 kg, en dan nog 0,045 kg) is hier handig.
  • Als de leerlingen ‘ml’ al kennen, dan kan je erbij zeggen dat we rekenen dat 1 liter melk 1 kg weegt, we mogen dus bij benadering zeggen dat de baby 75 ml heeft gedronken.
  • Gebruik referentiematen om deze hoeveelheid voor te stellen.