Bij een zebrapad zijn de witte strepen altijd 50 cm breed, en is de afstand tussen de strepen ook steeds 50 cm.

Op dit kruispunt is het 20 seconden groen licht voor voetgangers.

Met welke snelheid moet je dit kruispunt oversteken om zeker op tijd aan de overkant te zijn?

Extra informatie

Pas de context aan met een verkeerslicht in de buurt van de school. Je kan eventueel ook gewoon de breedte van de straat geven in de plaats van te werken met de strepen van het zebrapad.

  • Laat leerlingen verwoorden welke zaken ze nodig hebben om de snelheid te kunnen bepalen: breedte van de straat en tijd. De afstand kan je hier niet precies bepalen op basis van de foto, je kan werken met een benadering van 7 meter.
  • Laat leerlingen vergelijken hoe ze stapsgewijs gewerkt hebben om te komen tot de snelheid in km per uur.
  • Vergelijk deze snelheid met de gemiddelde wandelsnelheid.