Bekijk dit infobord. Met welke gemiddelde wandelsnelheid heeft men hier gerekend?

Extra informatie

Tip: werk met een afstand uit de schoolcontext (bv. laat leerlingen jouw gemiddelde snelheid bij het parcours school-thuis berekenen)

  • Leerlingen kunnen eerst een schatting maken, of na het maken van de opdracht nagaan of het resultaat realistisch is. Bespreek ook enkele ‘referentiesnelheden’ (bv. wandelsnelheid, fietssnelheid, snelheid auto in de straat van de school, op de autosnelweg)
  • Benadruk in de bespreking de oplossingsmethode bij opdrachten rond snelheid (bv. verhoudingstabel of pijlenschema).