Het glazen potje yoghurt werd op de weegschaal gezet. Kijk goed naar de getallen op de foto’s.

Vul aan: ‘De verpakking is ……% van het totale gewicht van het potje.’

Je mag met afgeronde getallen rekenen.

Extra informatie

Deze opgave kan je makkelijk aanpassen met andere verpakkingen.

  • Laat leerlingen de gegevens verwoorden aan de hand van de begrippen ‘bruto, netto, tarra’.
  • Besteed in de bespreking aandacht aan de afronding (je kan 265 gram benaderen door 250 gram om handig te rekenen).
  • Laat de verschillende manieren om de breuk 100/250 als een percent te schrijven verwoorden (bv. door te vereenvoudigen naar de breuk 2/5 = 40%, of door te herleiden naar de breuk 400/1000 = 40%).