Welk bedrag staat onder de vlek? Je mag ongeveer rekenen.

Bron afbeelding: spelhuis.be

Extra informatie

Deze opgave kan je makkelijk aanpassen naar een koopje dat binnen de interessesfeer van de klas ligt. Het is interessant om het gegeven ‘korting’ te combineren met schattend rekenen aangezien het meestal volstaat een idee te hebben van hoe groot de korting is.

  • Besteed in de bespreking aandacht aan de afronding van de prijs en aan de rekenwijze.
  • Laat leerlingen verwoorden waarom prijzen vaak op 99 cent eindigen.