Een paard mag ongeveer 15% van zijn lichaamsgewicht dragen. Hoeveel mag een ruiter op een paard van 600 kg maximaal wegen?

Extra informatie

  • Ter info: het paard kan iets meer dragen (tot 20% van zijn gewicht), maar aangezien het gewicht van de uitrusting er nog bovenop komt gebruikt men meestal de limiet 15 à 17% voor de ruiter.
  • Je kan bij de bespreking van deze opgave ook de link leggen met het gewicht dat een mens kan dragen. Het gewicht van een boekentas mag maximaal 10% van het lichaamsgewicht bedragen – laat leerlingen berekenen en checken.