Apestaartjaren is een grote tweejaarlijkse bevraging over het mediagebruik van kinderen en jongeren. Hieronder zie je de antwoorden op de vraag: ‘Hoe vaak game je gemiddeld per dag?’

Ongeveer 1000 kinderen en jongeren gaven aan dat ze op een schooldag tussen 1 en 3 uur per dag gamen. Hoeveel kinderen en jongeren werden in dit onderzoek bevraagd?

Extra informatie

  • Bekijk tijdens de bespreking samen de tabel. Laat opmerken/uitleggen dat de som van de percentages op één rij niet 100 is (wellicht door afrondingen).
  • Laat de 20% die nodig is voor het oplossen van de vraag eventueel vervangen door ‘1/5’, hierdoor wordt de oplossingsmethode duidelijker.
  • Opmerking: de onderzochte groep bestond uit 1000 kinderen tot 12 jaar en 4000 jongeren boven de 12, de gegevens zijn dus wellicht niet volledig herkenbaar. Je kan wel aftoetsen hoe de verdeling er in jullie klas zou uitzien, en dit omzetten naar procenten.
  • Tip: op de website ‘Apestaartjaren.be’ vind je meer cijfers.