Tim maakt een schets van de nieuwe voortuin. Op de niet verharde oppervlakte wil hij bodembedekkers planten. Hoeveel oppervlakte is voorzien voor bodembedekkers?

Extra informatie

Tip: Pas de complexiteit van de figuur aan naargelang de voorkennis van de leerlingen en de oppervlakteberekening die je wil inoefenen. Je kan uiteraard ook de ‘stapstenen’ of andere zaken binnen de figuur weglaten. Je kan ook werken met aanleg speeltuin, park, terras,.. Combineer eventueel met de kostprijs van bodembedekkers, tegels, graszaad,…

  • Bespreek op welke manier ze de totale oppervlakte berekend hebben – bv. door het tuintje te zien als de combinatie van een rechthoek met een driehoek, of van een vierkant waar een driehoek van weggehaald is.
  • Besteed aandacht aan de herleiding die hier nodig is om de oppervlaktes af te trekken: de totale oppervlakte van het tuintje is 7,5 m2, de oppervlakte van de stapstenen zal dus ook uitgedrukt moeten worden in vierkante meter om het verschil te kunnen berekenen.
  • Laat leerlingen bij elkaar bekijken op welke manier ze dit genoteerd hebben. Het overzichtelijk noteren van de tussenstappen is hier belangrijk. Laat ook bekijken of ze aanduidingen gemaakt hebben op de figuur om het rekenwerk te ondersteunen.
  • Bespreek of een schatting of een heel precies resultaat hier het meest zinvol is. Zo zou je de oppervlakte van de drie stapstenen samen kunnen benaderen door 1 vierkante meter.
  • Laat op basis van deze toepassing een aantal contexten bedenken waar het nodig is om oppervlakte te berekenen (bv. terrastegels, beplanting).