Op de speelplaats staat deze mini-plantentuin.

Bepaal de oppervlakte van deze plantentuin als je weet dat elk deeltje een vierkant is met zijde 30 cm.

Extra informatie

  • Bespreek de verschillende oplossingsmethodes.

> Je kan de oppervlakte van één klein vierkant berekenen (30 cm x 30 cm), en dan vermenigvuldigen met 16.

> Je kan de zijde van het tuintje berekenen (4 x 30 cm), en dan de totale oppervlakte.

  • Bespreek de eenheid waarin het resultaat uitgedrukt wordt. Welke eenheid is interessantst om een idee te krijgen van de oppervlakte? (vierkante meter, want als je de oppervlakte uitdrukt in bv. vierkante centimeter krijg je een getal met veel nullen).
  • Vergelijk met de referentiemaat voor één vierkante meter. Kan het resultaat?