• Hoeveel kleine gekleurde vierkantjes zijn er in totaal aan deze puzzel?
  • De kubus is opgebouwd uit kleine kubusjes. Hoeveel zijn dat er in totaal?

Extra informatie

  • Laat leerlingen de oplossingswijze verwoorden aan de hand van de correcte begrippen: elk zijvlak bestaat uit 9 vierkantjes, er zijn 6 zijvlakken dus 6 x 9 = 54 vierkantjes. We tellen 3 lagen van 9 kleine kubusjes, dus in totaal zijn er 27 kleine kubusjes.
  • Koppel aan deze vraag de begrippen oppervlakte en volume: het aantal kleine vierkantjes zegt iets over de oppervlakte, het aantal kleine kubusjes zegt iets over het volume.