Zijn de diagonalen van een rechthoek ook symmetrieassen van deze rechthoek?

Extra informatie

Je kan een analoge opgave maken door de rechthoek te vervangen door een andere vierhoek.

  • Observeer leerlingen bij het werken, een schets maken is hier een meerwaarde, leerlingen kunnen zich het probleem ook proberen voorstellen met een rechthoek die ze bij de hand hebben (bv. een blad papier). Expliciteer de heuristieken ‘werken met een tekening’, ‘je het probleem proberen voorstellen’ in de nabespreking.
  • Besteed in de nabespreking aandacht aan de verwoording van het begrip ‘symmetrie’, probeer zeker uit door de rechthoek te laten vouwen op een diagonaal.
  • Daag vlugge werkers uit met de vraag of ze vierhoeken kennen waar de diagonalen wel symmetrieassen zijn. Als de classificatie van vierhoeken gekend is kan je ook vragen of de conclusie voor alle rechthoeken geldt (vierkanten zijn ook rechthoeken en bij een vierkant is een diagonaal wel symmetrieas).