Volgens de verpakking zitten 160 velletjes op deze keukenrol. Eén vel heeft afmetingen 11 cm x 23 cm.

Als ik de rol helemaal uitrol, hoeveel meter keukenpapier heb ik dan?

Extra informatie

  • Laat verwoorden wat de notatie ’11 cm x 23 cm’ betekent. Laat leerlingen aan de hand van een keukenrol en de afbeelding uitleggen waarom ze moeten rekenen met ’11 cm’ en niet met ’23 cm’.
  • Besteed aandacht aan de manier waarop leerlingen deze bewerking uitgerekend hebben en aan de correcte notatie van de oplossingswijze.
  • Laat het resultaat eventueel afronden tot op 1 meter.
  • Leg de link met referentiematen, kunnen leerlingen zich de afmeting 18 m voorstellen?