Er zijn op dit moment al 307 albums van Jommeke verschenen. Stel dat je al deze albums op een stapel legt. Hoe hoog zou deze stapel ongeveer zijn?

De foto helpt je op weg!

Extra informatie

  • Bekijk hoe de leerlingen de oplossingswijze genoteerd hebben. Een mogelijkheid is hier het werken met een pijlenschema of verhoudingstabel.

  • Bespreek of leerlingen geschat hebben (op basis van 300 albums) of precies gerekend hebben.
  • Laat het verkregen resultaat in meter omzetten, en laat dan leerlingen tonen hoe hoog de stapel zal zijn (ongeveer 1,2m) – gebruik de eigen lengte als referentiemaat.