Oom Dagobert legt 1 miljoen euro in briefjes van 200 euro naast elkaar (met de korte zijde tegen elkaar). Hoe lang is de rij briefjes ongeveer?

Extra informatie

  • Bespreek met de leerlingen hoe ze stapsgewijs kunnen werken

5 biljetten is 1000 euro, dus 5000 biljetten is 1 miljoen euro

1 biljet is ongeveer 15 cm lang

5000 x 15 cm = 75000 cm = 750 m

  • Vergelijk deze lengte met een afstand die herkenbaar is voor de leerlingen.
  • Laat leerlingen verwoorden welke wiskundige kennis en vaardigheden ze nodig hadden voor deze opgave (grote getallen, lengtematen herleiden)