Een olympisch zwembad heeft afmetingen 25 m x 50 m en is minimaal 2 meter diep. Hoeveel miljoen liter water bevat een olympisch zwembad minimaal?

Extra informatie

  • Besteed aandacht aan de herleiding van kubieke meter naar liter.
  • Laat leerlingen benoemen welke wiskundige vaardigheden ze voor deze opgave moeten inzetten (volume balk, verband liter en kubieke meter, hoofdrekenen, kennis van grote getallen).
  • Tip: laat sterke rekenaars dit vergelijken met het gemiddeld jaarlijks waterverbruik van een Vlaams gezin (cijfers afhankelijk va het aantal personen in een gezin kan je vinden op https://www.vmm.be/data/gemiddeld-leidingwaterverbruik-gezinnen)