Deze doos heeft afmetingen 39 cm x 28 cm x 14 cm.

Bepaal de inhoud van deze doos in liter.

Je mag schattend rekenen.

Extra informatie

Tip: Werk voor deze opgave met een doos die je in de klas hebt, dit maakt het visueler voor de leerlingen. Staat er in de buurt een container voor afval van een bouwwerf, dan is dit ook bruikbaar materiaal. Je kan ook werken met bv. de afvalcontainer op school.

  • Laat eventueel vooraf een schatting maken. Bevraag ook aan leerlingen op welke basis ze deze schatting maakten, verwijs naar de referentiematen.
  • Besteed aandacht aan de notatie van de afmetingen, deze wordt in realiteit vaak gebruikt.
  • Bespreek op welke manier we best afronden – aangezien het om een inhoud in liter gaat is het handig als we de afmetingen in dm schrijven, bv. 4 dm x 3 dm x 1,5 dm, dit geeft een volume van 18 dm3, wat overeenkomt met 18 l.
  • Laat leerlingen benoemen welk wiskundig gereedschap ze voor deze opgave nodig hadden (afronden, hoofdrekenen met kommagetallen, volume balk, verband inhouds- en volumematen).