Voertuigen stoten C02 uit, het gas dat de klimaatopwarming veroorzaakt. In de grafiek hieronder staat hoeveel gram CO2 elk vervoermiddel uitstoot per kilometer.

Bron afbeelding: https://www.energievergelijk.nl/onderwerpen/co2-uitstoot

Het gezin Kos gaat met z’n vieren met het vliegtuig op reis naar Kreta. Dit is een vliegreis van ruim 2000 km (enkel). Voor hoeveel ton CO2-uitstoot zorgt deze vliegreis heen en terug? Je mag met afgeronde getallen rekenen.

Extra informatie

  • Stimuleer leerlingen om te werken met ronde getallen, hier zou je kunnen werken met 300 gram per kilometer, wat dan de bewerking 4 x 300 x 4000 gram = 4800 000 gram = 4,8 ton.
  • Dit resultaat in ton maakt het mogelijk om te vergelijken met de CO2-uitstoot van een gezin op jaarbasis. Een gemiddelde personenwagen (die 15 000 km per jaar rijdt) stoot 3,4 ton CO2 . Dat betekent dat je voor het klimaat beter je vliegreis kan laten dan een heel jaar niet met de wagen rijden.
  • Opmerking: De cijfers die in de opgave gebruikt worden zijn niet eenduidig, de uitstoot hangt ook af van het type vliegtuig, van het feit of het een lange of korte vlucht is,… – maar de conclusie dat vliegen veel CO2-uitstoot veroorzaakt blijft ook bij berekening met andere gegevens overeind..
  • Ga eventueel in op het feit dat je de CO2-uitstoot van je vliegreis kan ‘compenseren’ via een geldbedrag.