De strook stelt de wereldbevolking voor. Dat zijn meer dan 7 miljard mensen.

12/20 van de bevolking woont in Azië. Kleur dat deel groen.

3/20 van de bevolking woont in Afrika. Kleur dat deel geel.

3/20 van de bevolking woont in Amerika. Kleur dat deel rood.

2/20 van de bevolking woont in Europa. Kleur dat deel bruin.

Duid ook de gebruikte kleuren aan.

Extra informatie

  • Leerlingen merken misschien op dat een continent ontbreekt in de opsomming (Oceanië). In Oceanië woont ongeveer 1/200 van de wereldbevolking. De strook zou dus fijner moeten verdeeld zijn om dit weer te geven. Ook de andere gegevens zijn afgerond, de figuur is dus een grove benadering. Noord- en Zuid-Amerika werden hier ook samengenomen voor de eenvoud van de voorstelling.
  • Bespreek met de leerlingen welke voorstelling het meest overzichtelijk is: de lijst met breuken of de weergave in de strook.
  • Gebruik het woord ‘legende’ in de bespreking.