De keukenvloer bestaat uit witte en blauwe tegels.

Welk deel van de tegels is blauw?

Extra informatie

Oplossing: ½

Besteed aandacht aan verschillende oplossingsmethodes:

  • Je kan alle tegels tellen (8×8), en dan tellen hoeveel blauwe tegels er zijn. Dit is wel veel werk..
  • Op elke rij zijn er evenveel blauwe tegels als witte tegels. Er zijn dus in totaal evenveel blauwe tegels als witte tegels, de helft van de tegels is dus blauw.
  • Misschien ontdekken leerlingen een patroon in de vloer: de vloer bestaat uit een aantal keer het patroon hieronder. In dit patroon zie je dat er evenveel blauwe als witte tegels zijn. 
  • Besteed aandacht aan de heuristiek: ‘Voor ik begin te rekenen kijk ik eerst of het makkelijker kan. Een patroon zoeken in de figuur kan helpen.’