In de figuur hieronder zie je een ‘tangram’.

Dat is een oude Chinese puzzel die bestaat uit 7 stukken.

Je kan er heel veel figuren mee maken.

Welk deel van de tangram is grijs gekleurd?

Extra informatie

Oplossing: 1/16

Werk systematisch naar de oplossing toe:

  • Over welke twee zaken moeten we iets weten als we een breuk willen schrijven?
  • Wat weten we al? (het aantal grijze deeltjes)
  • Wat moeten we nog weten? (in hoeveel van die driehoekjes het geheel verdeeld kan worden)
  • Op welke manier kunnen we de volledige figuur verdelen in kleine driehoekjes?
  • Handig: de grote driehoeken moet je eigenlijk niet verder verdelen, eens je weet dat de helft van het vierkant uit 8 driehoekjes bestaat.
  • Besteed aandacht aan de heuristiek: ‘Werk op de tekening’.