Pieter neemt de helft van 1/4 van een taart. Welk deel van de taart neemt Pieter?

Extra informatie

Opmerking: Deze opgave staat hier als inoefening van breukbegrip, dus voordat leerlingen hebben leren breuken delen.

  • Oplossing: 1/8
  • Ga in op de manier waarop je de oplossing best kan duidelijk maken. Op een figuur waarop je eerst het geheel, dan een kwart en dan de helft ervan aanduidt kan je 1/8 snel aflezen. Sommige leerlingen lossen deze opgave wellicht uit het hoofd op, daag hen uit om de oplossing te noteren zodat anderen ook begrijpen waarom dit klopt.
  • Daag sterke rekenaars uit met analoge opgaven (bv. de helft van 1/3, de helft van 1/5) – misschien vinden ze een regelmaat?
  • Besteed aandacht aan de heuristiek ‘een tekening maken’.