Wat doet deze toverdrank met de getallen?

De toverdrank verandert…

6 bloemen in 4 bloemen

9 kikkers in 6 kikkers

30 eieren in 20 eieren

45 slangen in 30 slangen

Extra informatie

  • Oplossing: de toverdrank neemt 2/3 van het getal (of doet 1/3 van de hoeveelheid verdwijnen)
  • Laat leerlingen verwoorden hoe ze het patroon vinden. Besteed aandacht aan het ‘controleren’ bv. 6 naar 4, zou kunnen door 2 af te trekken, maar dat klopt niet met de andere getallen.
  • Zet deze heuristieken in de kijker: ‘Ik zoek een patroon’ / ‘Ik controleer mijn oplossing met de gegevens.’