Anatool praat in raadsels. Hoeveel stripboeken heeft hij?

Bron afbeelding: https://stripheld.hoembeka.be/jommeke/jsite3/opstart/index.htm

Extra informatie

 • Besteed hier voldoende aandacht aan het parafraseren van de opgave, kom tot een andere verwoording ‘We weten niet hoeveel strips Anatool heeft, maar als we ¾ van dat getal nemen, dan hebben we 303’.
 • Je kan via de breukvragen in omgekeerde volgorde werken:
  • Hoe groot is het geheel? (dat moeten we zoeken)
  • In hoeveel delen moeten we het geheel verdelen? (in 4 delen)
  • Hoe groot is één deel? (?)
  • Hoeveel delen moeten we nemen? (3)
  • Hoeveel is dat samen? (303)

Door de vragen nu in omgekeerde volgorde te bekijken kom je tot de oplossing.

 • Een schematische voorstelling via stroken kan zinvol zijn:

 • Zet deze heuristieken in de kijker: ‘Ik probeer de opgave na te vertellen in eigen woorden’, ‘Ik probeer van achteren naar voren te werken.’